Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Порядок налагодження гідросистеми
При відпрацьовуванні окремих фаз циклу працює не вся система, а тельки певна її частина. Ця частина гідросистеми складається з магістралей, які включені паралельно одна інший між зонами високого й низького тисків причому кожна з магістралей виконує строго певні функції:

Привод головних і допоміжних рухів, регулювання швидкості виконавчих органів, амортизація, гальмування, захист та ін. Налагодження гідросистеми зводиться до забезпечення працездатності таких магістралей і чіткої взаємодії елементів окремої магістралі й всіх магістралей між собою гідросистему верстата рекомендується налагоджувати в зазначеній нижче послідовності.

Порядок налагодження гідросистемиВивчення технічної документації на гідросистему. До такої документації залежно від призначення верстата і його складностей можуть ставитися циклограма, опис робочого циклу, гідросхема, інструкція для експлуатації й налагодженню й т.п. Необхідно ознайомитися із принципом дії гідросистеми, органами керування й настроювання системи. Робота гідросистеми вивчається при відпрацьовуванні всіх фаз циклу. Вивчення зручно проводити по функціональним циклограма. При цьому необхідно записати рівняння протікання рідини для фаз робочого циклу. Для кожної фази варто виділити відповідні магістралі.

Вивчаються основні функції й параметри вхідної в магістралі гідроапаратури. Особлива увага потрібно приділити характеристикам насосів і насосних установок і характеру переміщень гідроциліндрів, а також запобіжних клапанів. Оскільки в сучасних верстатах гідросхеми тісно пов'язані з електричними й часто працюють як єдина система, треба вивчити порядок включення электроаппаратов і знати особливості электросхемы верстата

Вивчення на верстаті розташування гідроапаратури й перевірка її монтажу. Вивчається розташування елементів гідросистеми, функціональне призначення встановленої контрольно-регулюючої апаратури, характер руху органів верстата, режими роботи елементів гідросистеми, послідовність їхнього включення.

Визначається, чи відповідає встановлена апаратура технічної документації на неї. При огляді апаратури необхідно встановити місця регулювань: знайти регулювальні гвинти клапанів, упори, лімби регуляторів швидкості й т.п. При перевірці монтажу особлива увага варто приділяти правильному з'єднанню трубопроводів. На трубопроводі не повинне бути вм'ятин, гострих кутів перегину, волнистостей. Робочі поверхні штоків, що направляють і т.д. не повинні мати механічних ушкоджень.