Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Автоматичне керування
У сучасних системах автоматичного керування металорізальними верстатами найбільше часто знаходять застосування пристрою дискретної дії. У таких пристроях змінні величини сигнали на входах і виходах використовуються в процесі керування тельки в їхніх крайніх значеннях, тобто ці сигнали дискретні в часі.

Пристрою дискретної дії й складаються з них системи дискретного автоматичного керування в порівнянні із пристроями й системами безперервного керування більше надійні, на чіткість їхньої роботи менше впливає розкид параметрів окремих елементів або коливання параметрів джерел живлення.

Як наслідок при передачі сигналів керування в таких системах менше позначаються перешкоди. При автоматизації верстатів широко використовуються засоби механічної, гідравлічної й пневматичної автоматики, однак основою побудови систем керування є апарати й пристрої електричної автоматики.

Незалежно від технологічних і конструктивних особливостей верстатів і верстатних ліній, вимог, пропонованих до їхніх електричних схем, їхньої складності, виду застосовуваної апаратури й т.д. система автоматичного дискретного керування може бути. Такай схема складається із чотирьох основних ланок: командних органів, функціональної частини, підсилювачів і виконавчих органів. Між окремими ланками, крім основних зв'язків, можуть існувати також зворотні зв'язки. Командні органи служать для введення в систему керування електричних команд.

До них ставляться такі апарати ручного керування, як кнопки й перемикачі керування, і різного роду датчики: переміщення механізмів верстата (шляхові перемикачі), контролю розмірів виробів, тиску, температури та інші. Функціональна частина є найбільш складною частиною системи керування й призначається для перетворення сигналів командних органів і передачі їхнім виконавчим органам відповідно до заданої технологічної програми верстата й порядком роботи окремих його механізмів.

У дискретних системах більшість операцій, виконуваних елементами функціональної частини, можна звести до найпростіших логічних операцій, що відповідають появі сигналів "так" або "ні". Тому подібні елементи, до яких можуть бути віднесені різного роду реле (контактн і безконтактні), одержали загальне найменування "логічні елементи".