Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Автоматичне керування
У сучасних системах автоматичного керування металорізальними верстатами найбільше часто знаходять застосування пристрою дискретної дії. У таких пристроях змінні величини сигнали на входах і виходах використовуються в процесі керування тельки в їхніх крайніх значеннях, тобто ці сигнали дискретні в часі.

Пристрою дискретної дії й складаються з них системи дискретного автоматичного керування в порівнянні із пристроями й системами безперервного керування більше надійні, на чіткість їхньої роботи менше впливає розкид параметрів окремих елементів або коливання параметрів джерел живлення.

Як наслідок при передачі сигналів керування в таких системах менше позначаються перешкоди. При автоматизації верстатів широко використовуються засоби механічної, гідравлічної й пневматичної автоматики, однак основою побудови систем керування є апарати й пристрої електричної автоматики. Незалежно від технологічних і конструктивних особливостей верстатів і верстатних ліній, вимог, пропонованих до їхніх електричних схем, їхньої складності, виду застосовуваної апаратури й т.д. система автоматичного дискретного керування може бути.

Такай схема складається із чотирьох основних ланок: командних органів, функціональної частини, підсилювачів і виконавчих органів. Між окремими ланками, крім основних зв'язків, можуть існувати також зворотні зв'язки. Командні органи служать для введення в систему керування електричних команд.

До них ставляться такі апарати ручного керування, як кнопки й перемикачі керування, і різного роду датчики: переміщення механізмів верстата (шляхові перемикачі), контролю розмірів виробів, тиску, температури та інші. Функціональна частина є найбільш складною частиною системи керування й призначається для перетворення сигналів командних органів і передачі їхнім виконавчим органам відповідно до заданої технологічної програми верстата й порядком роботи окремих його механізмів.