Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Безконтактні перемикачі
Безконтактні шляхові перемикачі, застосовувані в схемах автоматичного керування металорізальними верстатами, працюють за принципом індуктивних датчиків, у яких контрольоване переміщення перетвориться в індуктивність, що змінюється, вихідного ланцюга чутливого елемента датчика.

Релейность вихідної характеристики безконтактного перемикача звичайно досягається або застосуванням феррорезонансной схеми включення чутливого елемента, або введенням проміжного магнітного або напівпровідникового підсилювача, що працює в релейному режимі. При досить великій вихідній потужності чутливого елемента такий підсилювач може отсутствовать.

Безконтактні шляхові перемикачі можуть виконуватися для роботи з появою сигналу на виході або зі зникненням його, що аналогічно дії замикаючих і відповідно спорогенезів контактних шляхових перемикачів. По характері впливу на чутливий елемент безконтактні перемикачі різняться на перемикачі з механічним впливом і без такого.

У вихідний ланцюг безконтактного перемикача залежно від її потужності можуть включатися як логічні безконтактні елементи, так і обмотки електромагнітних реле й контакторів, електромагнітів і т.д. безпосередньо або через додаткові підсилювачі. Зі зміною магнітного опору повітряного зазору б при переміщенні якоря 2 змінюється індуктивність дроселя 4 і, як наслідок, напруга на навантаженні. Для збільшення кратності зміни напруги на виході застосовується мостова схема включення двох обмоток дроселя в протилежні плечі моста.

У цьому випадку при переміщенні якоря магнітний ланцюг однієї обмотки розмикається, іншої замикається, що приводить до змін індуктивності різного знака в плечах моста і його розбалансу. Той же ефект може бути отриманий з резонансною схемою включення ємності паралельно або послідовно з обмоткою дроселя. Для одержання виходу на постійному струмі навантаження варто підключати через двухполупериодный випрямляч. Перемикачі розглянутого типу конструктивно досить прості й не вимагають спеціальних джерел живлення.

Їхніми недоліками є порівняно мала кратність зміни вихідної величини й малий ступінь релейности, а також наявність механічного пристрою, що передає рух від важеля перемикача до якоря; як наслідок, ці перемикачі мають невелику точність спрацьовування. Високу точність спрацьовування забезпечують диференціальні трансформаторні безконтактні перемикачі. У такого перемикача датчика відсутнє механічний вплив і хід якоря необмежений (прохідний датчик).