Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Дискретні системи
Дискретні системи зі статичними безконтактними апаратами керування підкоряються тим же логічним законам, що й релейно-контактні системи. Тому безконтактні апарати можна розглядати як аналоги релейно-контактних апаратів. Незалежно від принципу дії й конструктивних особливостей тих або інших безконтактних елементів всі вони можуть класифікуватися по виконуваних логічних функціях.

Оскільки дискретні логічні системи складаються з апаратів релейної дії, які можуть перебувати лише в одному із двох протилежних станів, що відповідають поняттям "істинно" (усе) або "ложно" (нічого), те для аналізу й синтезу таких систем застосуємо метод математичної логіки алгебри логіки. Цей метод дозволяє представити логічні відносини у вигляді формул, у яких і незалежні змінні і їхні функції приймають значення або 0, або.

У безконтактних елементах релейний характер роботи досягається дискретною зміною параметрів елементів, що мають нелінійні характеристики. Безконтактні елементи не є ідеальними апаратами, що відключають. У замкненому стані на виході таких елементів існує сигнал, що відрізняється від нуля (перешкода). Тому комутаційний коефіцієнт безконтактного елемента, тобто відношення сигналу до перешкоди, нижче, ніж у контактних електромеханічних пристроїв.

Однак, з огляду на, що для надійної роботи релейних елементів у дискретній системі не потрібно значень комутаційного коефіцієнта більше чим 20-30, він може бути забезпечений безконтактними елементами з феромагнітними сердечниками, напівпровідниковими діодами, транзисторами й іншими елементами з нелінійними характеристиками. Безконтактні логічні елементи, крім релейного Характеру роботи, повинні мати підсилювальні властивості.

Це посилення (по потужності й рівню сигналу) необхідно для можливості підключення до виходу елемента декількох елементів, а також для запобігання загасання сигналу в ланцюжках з послідовно з'єднаних елементів. Безконтактні логічні елементи мають наступні переваги в порівнянні з електромеханічними апаратами: відсутність контактів і швидкозношуваних механічних частин;