Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Елементи серії ЭЛМ50
Електричні схеми допоміжних елементів серії ЭЛМ-50: Елементи ЭЛМ-АЗ, ЭЛМ-УС, ЭЛМ-П4, ЭЛМ-Б і ЭЛМ-100Т не виконують логічних функцій і називаються допоміжними. Елемент ЭЛМ-АЗ не має сердечника й застосовується в тому випадку, коли в схемі необхідний елемент, що виконує функцію И с числом входів більше трьох.

Диодная приставка ЭЛМ-П4 використовується при складанні схем з елементів ЭЛМ, а також як окремий елемент АБО без сердечника на чотири входи, або для створення додаткових входів АБО інших елементів ЭЛМ. Вільний діод цієї приставки призначається для включення у вхідні або вихідні ланцюги елементів ЭЛМ.

Джерело живлення для магнітних логічних аліментів складається із трансформатора ЭЛМ-ЮОТ із середньою крапкою, двухполупериодного випрямляча Вг-Ва й вузла із дроселем Др для створення відсічення напівхвилі синусоїди керуючої напруги й призначається для живлення до 100 елементів і до 20 обмоток зсуву вихідних магнітних підсилювачів схеми керування.

Для живлення елементів типу ЭЛМ необхідні наступні напруги змінного струму: До виводу выпрямленного напруги +20 у джерела живлення підключаються обмотки зсуву вихідних магнітних підсилювачів (ВУМ), а через виводи Са й Сь і вентилі Si і В2 знімається двох полупериодное выпрямленное напруга негативної полярності для живлення контактних датчиків (кнопок керування, шляхових перемикачів і ін.) Вихідна напруга UK магнітних логічних елементів має форму частково відсіченої напівсинусоїди.

Подача напруги такої форми на вхід іншого магнітного логічного елемента приводить у керуючий напівперіод до розмагнічування його сердечника, у результаті чого кут зрізу щ вихідного' напруги цього елемента збільшиться. Із цією метою в ланцюг кожної фази живлення керуючої напруги включається одна із двох обмоток спеціального дроселя Др таким чином, щоб його сердечник перемагнічувався кожний напівперіод.

Тому дросель являє собою навантаження для напруги живлення тельки на початку напівперіоду, поки його сердечник насичується, а потім вся напруга прикладається до ланцюгів керування елементів, і форма напруги буде мати вигляд неповної напівхвилі. При невеликій кількості підключених логічних елементів (менш 10) у схему повинне бути включене опір i?y = 60-J-80 ом