Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Конструкції й технічні дані
У цей час вітчизняною промисловістю освоєний випуск декількох типів безконтактних шляхових перемикачів, наприклад, БОП-11, БВК-24 і ін. Як БСП-11, так і БВК-24 призначаються для роботи разом з електромагнітними реле й з логічними елементами. Конструктивно перемикач БСП-11 виконаний у вигляді прямокутного пластмасового корпуса, у якому змонтовані датчик і тригер.

Його дія не залежить від того, чи встановлений він на феромагнітній або немагнітній підставі. Перемикач БВК-24 змонтований у капроновому корпусі, у головці якого розташовані ферритовые сердечники з обмотками, а елементи схеми розміщені в підставі корпуса. Тривалість вихідного імпульсу в нього залежить від швидкості руху й ширини екрана.

При ширині екрана в 50 мм і зміні швидкості руху його від 5 до 100 м сек тривалість імпульсу змінюється в межах від 540 до 30 мсек. Безконтактні дросельні датчики перемикачі з механічним впливом типів ВИ й БИКВ призначені для роботи разом з магнітними логічними елементами. Перемикач ВИ-2 виконаний з образними магнито проведенням і якорем. До логічних магнітних елементів перемикачі приєднуються через дільник напруги.

По своїй дії обидва перемикачі еквівалентні роботі контактного шляхового перемикача зі спорогенезом контактом. Величина зазору в цих перемикачів, при якій буде чітко спрацьовувати логічний елемент, істотно залежить від напруги мережі. Так, при зміні напруги на 20% величина зазору змінюється на 1 мм. Перемикач ВИ-5 постачений образним магнито проведенням і якорем поворотного (клапанного) типу й по своїй дії еквівалентний роботі перемикача зі спорогенезом контактом.