Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Порядок налагодження гідросистеми
Знаходять крани й пробки для випуску повітря, що збирає в системі. Підготовка системи до пуску. Вона полягає в заповненні системи робочою рідиною й пуску насосної установки. Гідросистеми повинні бути заповнені робочою рідиною, що зазначена в інструкції. Заміна сорту рідини часто приводить до серйозних відхилень у роботі системи, до передчасного виходу з ладу гідроапаратури.

Перед заповненням гідросистеми робочою рідиною необхідно ретельно очистити бак. Поверхня бака очищають спеціальним шкребком, металевою щіткою або "шваброю" з пористої гуми. Категорично забороняється протирати поверхня кінцями й дрантям, тому що волокна залишаються на шорсткуватих поверхнях бака й засмічують гідросистему. Якщо поверхня бака пофарбована, не можна користуватися металевою щіткою.

Перед заливанням робочої рідини бак промивають гасом. Робочу рідину заливають через заливальні фільтри, сітки яких повинні бути промиті й продуті стисненим повітрям. Перед заповненням системи рідиною треба повністю відвернути регулювальні гвинти запобіжних клапанів насосів, відкрити крани й пробки випуску повітря, установлені в найвищих крапках системи, послабити гайки в місцях можливого скупчення повітря.

Систему заповнюють рідиною, як правило, за допомогою насоса верстата або його насосної установки. Останнім часом для заповнення системи використовують спеціальні заправні станції. Електродвигун насоса включають тельки після перевірки сносности осей валів, кріплення насоса й електродвигуна, стану їхніх напівмуфт.

До пуску його необхідно вручну перевірити обертання ротора й у випадку заїдання усунути його. Потім короткочасним включенням електродвигунів насосів перевіряють напрямок їхнього обертання. Напрямок обертання визначають по надходженню масла в будь-який найближчий трубопровід системи або по стрілках на корпусах насосів. Деякі насоси (наприклад, лопатеві) при пробному пуску можуть не забезпечити усмоктування рідини, тому вони заповнюються робочою рідиною.

При пуску насоса регульованої продуктивності необхідно враховувати, що він у період пуску може перебувати в позиції, що відповідає нульової продуктивності, і рідина не буде подаватися. Система вважається заповненої, коли із кранів і пробок, які були відкриті, починає випливати чиста рідина (без піни). Потім відключають електродвигун, закривають крани, загортають гайки трубопроводів.