Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Напівпровідникові елементи
Напівпровідникові логічні й підсилювальні елементи: Принцип дії діод-транзисторних логічних елементів: Сигнал на виході з'являється при подачі негативного потенціалу на кожній із входів, тобто коли відмикається відповідний діод. При відсутності сигналів на входах обидва діоди відкриті. Вся напруга від джерела Un практично прикладено до опору R , тому напруга на виході (на опорі Rn) близько до нуля.

Подача на один із входів негативного сигналу замикає відповідний діод, однак напруга на виході залишається незмінним, тому що струм від джерела проходить через другий діод. Підсилювальним елементом, що працює в релейному режимі й здійснює одночасно логічну функцію НЕ, є найпростіший підсилювач із одним транзистором Г, включеним за схемою із загальним эмиттером.

Завдяки дискретності вхідних сигналів транзистор працює в режимі ключа. У випадку відсутності сигналу на вході транзистор замкнений позитивним зсувом і на виході (на переході эмиттер колектор) буде існувати сигнал, рівний. При подачі на вхід негативного сигналу транзистор відмикається й переходить у режим насичення. Тому опір переходу колектор эмиттер стає близьким до нуля, і сигнал на виході практично зникає.

Розглянута схема підсилювача є вихідною для створення багатьох логічних елементів. Так, при підключенні до бази тріода декількох входів даний елемент перетворюється в елемент АБО НЕ, тобто реалізує функцію НІ ... НІ. Із двох елементів НІ ... НІ легко виходить статичний тригер із двома стійкими станами. Для цього вихід кожного з елементів подається на один із входів іншого елемента.

Така схема реалізує функцію ПАМ'ЯТЬ. Напівпровідникові логічні елементи на транзисторах по характері своєї роботи є асинхронними, тобто час їхньої дії (час проходження сигналу від входу до виходу) залежить від параметрів схеми елемента й неоднаково для будь-яких двох елементів того самого типу. Тому на відміну від синхронних магнітних логічних елементів, робота яких задається частотою змінного струму джерела живлення транзисторні елементи без вживання спеціальних заходів не можуть працювати в загальному ритмі.