Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Застосування алгебри логіки
Застосування алгебри логіки при проектуванні схем автоматичного керування. Запис цих законів виконується алгебраїчними вираженнями, що мають вид формул, у яких застосовані позначення буквами. Наявність апарата алгебри логіки дозволяє не тельки скласти схему керування, але й мінімізувати її, для чого користуються формальними "правилами цієї алгебри.

Такий метод.дозволяє значно заощаджувати праця інженерно-технічних працівників, - схеми, щопроектує, причому складання схем керування за допомогою алгебри логіки може бути виконане на лічильно-вирішальній машині. Для цього необхідно скласти алгоритм рішення (послідовність операцій) завдання й запрограмувати його для машини дискретної дії.

Теорія алгебри логіки може бути застосовна й при складанні схем керування, робота яких не істотно залежить від часу (у які час можна -промоделювати дискретно мінливою величиною, взявши час за одну зі змінних, приймаюче дискретне значення). З деякими обмеженнями теорію алгебри логіки "можна використовувати й для часткової мінімізації тимчасових схем.

Тому що закони й правила алгебри логіки, використовувані репетуй складанні схем автоматичного керування, досить докладно викладені в ряду авторів, йиже наведені лише деякі з основних положень. За допомогою законів і правил алгебри логіки складні вираження зв'язку між вихідними й вхідними змінними функциональной частини схеми можуть бути наведені до найбільш простого виду, тобто мінімізовані.

Це дає можливість скоротити кількість логічних елементів. З (допомогою цих законів вираженню логічної функції схеми вдається також додати вид, зручний для реалізації її певними логічними елементами, наприклад тельки елементами й не або тельки елементами АБО НЕ ;і т.п. Для наочного зображення логічних функцій доцільно користуватися "картами Карно. Карта Карно розділена на .квадратики, і кожному з них відповідає певна комбінація значень всіх вхідних змінних; крім того, кожна сторона квадратика представляє собою границю між значеннями змінних (верхній і нижній, так само як і бічний квадратики карти, є сусідніми).

Позначення вхідних змінних вказуються зверху й збоку карти й ставляться до всього стовпчика або рядка квадратиків, причому значення вхідних змінних у них приймаються рівними 1. У сусідні з позначеними стовпцях або рядках вхідні змінні відповідно рівні 0. В (квадратиках записується значення самої функції при даних комбінаціях значень вхідних змінних. Із цих прикладів видно, що додаток кожної нової змінної подвоює карту.