Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Принцип дії елементів
Принцип дії магнітно-вентильних логічних елементів: В основі побудови синхронних магнітно-вентильних логічних елементів (іменованих надалі просто магнітними) лежить швидкодіючий магнітний підсилювач із одним сердечником, відомий як підсилювач Рейми (Ramey). З'єднання такого підсилювача з вентильними елементами дозволяють порівняно просто здійснити реалізацію логічних функцій і одночасно одержати посилення сигналів.

Його сердечник має прямокутну криву намагнічування й на ньому розміщені робоча й керуюча обмотки. У ланцюг робочої обмотки включений опір навантаження. Обидві обмотки харчуються синфазними синусоїдальними напругами через вентилі тому струм в обмотці а в може протікати протягом одного напівперіоду (керуючого), а струм в обмотці протягом іншого напівперіоду (робітника) напруги Ананія.

Якщо розімкнути ключ ІЗ, то сердечник у керуючий напівперіод не зможе розмагнітитися й залишиться насиченим. Тоді індуктивність робочої обмотки стане рівної нулю, і по ланцюзі цієї обмотки в робочий напівперіод буде протікати струм, що обмежується тельки опором. Тому напруга на виході схеми буде представлятися у вигляді напівхвиль напруги f p.

Таким чином, стан ланцюга керування (замкнута вона або розімкнута) визначає також рівень напруги на навантаженні (відповідно нуль і максимум). Ефект, аналогічний дії ключа З, можна одержати, якщо замість нього на вхід у ланцюг керування подати, наприклад, синусоїдальне напруга UBX, що перебуває в противофазе з UY. Якщо напруга 0ВХ дорівнює нулю, то ланцюг керування замкнутий. Якщо ж UBX по величині буде перевищувати £ в, це буде рівносильно розмиканню ланцюга керування.

Отже, подібна схема виконує функцію логічного елемента повторювач, у якого вихідна напруга зрушується по фазі на половину періоду стосовно вхідного. Робота послідовно з'єднаних елементів можлива лише при наявності опору розв'язки RH включеного паралельно виходу одного й входу іншого елемента. Однак звичайно замість опору розв'язки застосовується диодная схема, що дозволяє поліпшити характеристики елементів і, зокрема, послабити вплив коливань напруги живлення на роботу елементів.

Одночасно діод Вх замкнений, і такий стан схеми відповідає замиканню ланцюга керування. Якщо подано сигнал t BX, то через різницю напруг UCM-UBX відмикається діод Ви потенціал крапки А стає негативним і по величині близьким до UBX. Тому діод В2 защіпається, так само як і діод Вг, що викликає розмикання ланцюга керування. При підключенні в схемі повторювача обмотки керування на вхідну напругу UBX схема придбає властивості інвертора.