Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Продуктивність насоса
Продуктивність насоса при частоті обертання электродвнгателя, рівної 1500 про/хв, становить 63 л/хв. Робочий тиск у системі 70 кгс/див регулюють клапаном. Пуск гідросистеми можливий тельки після підігріву масла до температури 35° за допомогою дроселя. Сигнал на включення системи передається від теплового реле 9 золотникам. Температура масла в межах 35-60° підтримується за допомогою повітряного охолоджувача. При температурі вище 60° загоряється сигнальна лампа.

У систему включений акумулятор для подачі масла до виконавчих органів при більших його витратах. Тиск у системі контролюють манометром. Найпоширеніший у вітчизняних верстатах із програмним керуванням серійного виробництва привод подач із кроковим двигуном і гідропідсилювачем крутний моменту. Точність і продуктивність обробки на верстаті залежать від роботи крокового привода. Наладчики систем повинні детально знати конструкцію й властивості привода.

Привод подач на основі гідропідсилювача крутний моментів 2Г18-2 складається з аксиально-поршневого гідромотора типу Г15-2 і керуючого золотника осьового типу. Команда на відпрацьовування гідромотором кута повороту дається кроковим електродвигуном ШД-5Д1. При повороті вала , що відповідає числу імпульсів, поданих на електричний кроковий двигун, переміщається в осьовому напрямку штанга має на одному кінці різьблення, а на іншому кінці .втулку зі шліцами, у яку входить шлицевой кінець вала гідромотора.

Штаига переміщає золотник, що розподіляє потоки рідини в порожнині гідромотора. Потоки рідини розподіляються так, що вал гідромотора починає обертатися в тім же напрямку, що й вал крокового електродвигуна. При цьому повертається й тяга, угвинчуючись у гайку, і золотник переміщається у вихідне положення.

Основні технічні дані електрогідравлічних двигунів. Крокові приводи мають загальні властивості, які визначаються їхніми структурними схемами. При налагодженні гідросистем із приводами такого типу необхідно пам'ятати, що хоча він є розімкнутим, гідропідсилювач крутний моментів являє собою замкнуту систему зі зворотним зв'язком. Гвинтова пара є підсумовуючим механізмом у ланцюзі зворотного зв'язку по положенню.

Порушення в роботі приводів, що приводять к.втраті точності обробки деталі, можуть бути результатом неправильно складеної програми (не враховувалася швидкодія даного тину привода). При зусиллях, що значно перевищують припустимі, може відбутися також втрата імпульсів. Такого типу несправності зустрічаються рідко. Основна увага при налагодженні .приводів необхідно приділити герметичності системи й видаленню з її повітря.