Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Пуск гідросистеми для перевірки
Пробний пуск гідросистеми для перевірки працездатності її елементів. Перемикач режиму роботи верстата при цьому повинен бути встановлений у положення "Налагодження", при якому, як правило, забезпечується автономне включення апаратів верстата. При відсутності перемикача режимів електричне коло керування клапанами повинна бути відключена.

Гідросистему пускають при знятому з верстата інструменті й без оброблюваної деталі після попередньої перевірки руху виконавчих органів. Золотники керування встановлюють у положення, що відповідає початку якої-небудь фази циклу (звичайно першої), після чого тиск збільшують за допомогою запобіжного клапана до необхідного для переміщення виконавчого органа.

При підході виконавчого органа до твердого упору тиск доводять до 0,5-0,7 номінальногоого робочого тиску. При такому тиску перевіряють роботу всіх елементів гідросистеми. У випадку виявлення несправностей їх усувають. Необхідно стежити за тим, щоб у систему не попадало повітря. Для випуску повітря, що міг залишитися в трубопроводах і циліндрах, відвертають спеціальні пробки й гайки. Для остаточного видалення повітря із системи поршні циліндрів треба кілька разів перемістити з одного крайнього положення в інше при вивернутих гвинтах твердих упорів.

Регулювання апаратури гідросистеми для забезпечення правильної роботи її функціональних магістралей. Нижче вказується послідовність виконання операцій. Регулювання тиску, необхідного для здійснення робочих ходів і швидких переміщень виконавчих органів. Робочий тиск регулюють запобіжним клапаном насоса (високого тиску для системи із двома насосами). Воно повинне бути на 10-20% вище фактичного тиску, необхідного для здійснення робочої операції.

Тиск при швидких переміщеннях виконавчих органів установлюють відповідним запобіжним клапаном на 10-20% вище необхідного. Тиску робочого ходу й швидкого переміщення виконавчого органа регулюють, коли він зупинений твердим упором, і при відповідних положеннях золотника керування (робітник хід, швидке підведення). Потім перевіряють роботу магістралі живлення насоса ( щоскладає з насоса запобіжного клапана). Регулювання реле тиску.

Тиск спрацьовування реле повинне бути на 3-5 кгс/див вище максимального тиску, не обходженого для переміщення механізмів, і на 3-5 кгс/див тиску, що відрегульовані запобіжні клапани. Деякі реле тиску регулюють на інший тиск. Установлений тиск необхідно контролювати манометром. Регулювання тиску розвантаження. Звичайно цей тиск для золотників розвантаження, запобіжних і підпірних клапанів дорівнює 1-2 кгс/див.