Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Релейно контактні апарати
Сучасні металорізальні верстати характеризуються складністю технологічних вимог, пропонованих як до окремих верстатів, так і до верстатних ліній, а також розширенням їхніх технологічних можливостей. Наприклад, в автоматичних лініях замість верстатів з найпростішими силовими головками стали застосовуватися універсальні верстати.

Значно спрощуються кінематичні зв'язки між робочими органами верстатів, і збільшується роль електричних зв'язків. Системи керування з контактними апаратами стають складними, громіздкими й, що саме головне, недостатньо надійними. Різко зростають витрати часу на усунення несправностей, на поточне обслуговування.

Для 11-позиційної однопотокової лінії число спрацьовувань контактів всіх апаратів тельки в ланцюгах керування за 1 год дорівнює 12 522. У середньому кожне реле функціональної частини спрацьовує за 1 год 20 разів, кожний шляховий перемикач 25 разів, а число спрацьовувань контактів за 1 год відповідно в 3,5 і в 1,5 рази більше. Для позиційної чотирьох потокової лінії відповідні величини рівні 57 600, 50 і 65, в 6 і в 3 рази більше.

У деяких верстатах шляхові перемикачі працюють із частотою включення до 700 у годину, що для двозмінної роботи при припустимому числі спрацьовувань перемикача, рівному 2-106, визначає строк його служби в 6 мес. Приблизно такі ж терміни служби виходять і для потужнострумових реле. З огляду на, що ймовірність відмови в роботі контактних апаратів по випадкових причинах становить величину порядку 10 5 , у системі, що має 1000 контактів, на кожні 100 спрацьовувань може бути один збій.

Правильна побудова релейно-контактних схем, застосування в цих схемах діодів і реле проводовий зв'язку із припустимим числом спрацьовувань до 107 дозволяє зменшити загальне число контактних апаратів у схемі й, у відомій мері, підвищити надійність роботи систем з контактними апаратами. Однак і в цих випадках не можна одержати радикального рішення проблеми надійності й воно може бути знайдено тельки на основі застосування безконтактних апаратів

Апаратів і їхньої переваги: Дискретні системи зі статичними безконтактними апаратами керування підкоряються тим же логічним законам, що й релейно-контактні системи. Тому безконтактні апарати можна розглядати як аналоги релейно-контактних апаратів. Незалежно від принципу дії й конструктивних особливостей тих або інших безконтактних елементів всі вони можуть класифікуватися по виконуваних логічних функціях.