Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Уніфікована гідропанель
Уніфікована гідропанель: Така панель являє собою вузол із централізованою системою розміщення керуючої апаратури, у якому трубні комунікації замінені отворами й каналами в корпусі панелі. Апаратура, змонтована на гідропанелях, відрізняється від звичайної тельки конструктивним оформленням. Налагодження найбільш складних гідропанелей (розподільних і гідропанелей подач) здійснюються заводами-виготовлювачами на спеціальних іспитових стендах.

Залежно від призначення панелі регулюють параметри гідроапаратів і перевіряють їхню стабільність. При налагодженні панелей у виробничих умовах насамперед перевіряють, чи справна інша апаратура, і встановлюють особливості насосної установки й виконавчих органів. Перед налагодженням панелей подач необхідно прогріти рідину в гідросистемі верстата. Потім перевіряють перемикання розподільних золотників. При виявленні заїдання золотників усувають дефект.

Дружини гідроапаратів потрібно заміняти тельки на пружини з рівноцінними зусиллями й твердості мі. Тиск у напірних магістралях при швидких і робочих подачах регулюють запобіжними клапанами. Воно при швидкій подачі повинне бути в межах 5-25 кгс/див і при робочій подачі (коли поршень зупинений твердим упором - у межах 10-50 кгс/див). Величини подач установлюються дроселями гідропанелі.

Основна увага приділяється рівномірності подачі. Зменшення швидкості робочого органа при додатку навантаження не повинне перевищувати значень, зазначених у технічних умовах на експлуатацію встаткування (10-15%). Дозуючі або редукційні клапани повинні працювати без вібрацій при витраті робочої рідини через дросель від мінімальних до максимальних значень і забезпечувати перепад тисків на дроселі 2-2,5 кгс/див.

Підпірні клапани регулюють на тиск 2-6 кгс/див при швидкому переміщенні штока виконавчого органа. При робочих ходах виконавчих органів тиск підпору змінюють за допомогою клапана протитиску, регулюючи його на тиск 3-8 кгс/див. Пружину датчика, реле тиску регулюють і а тиск, що на 4-6 кгс/див менше відрегульованого тиску запобіжного клапана насоса робочої подачі.

Датчик повинен забезпечувати надійну роботу реле в діапазоні тисків 20-45 кгс/див. Якщо реле спрацьовує до підходу головки до упору, необхідно збільшити тиск спрацьовування реле на 3-5 кгс/див. Реле тиску може не спрацьовувати при підході головки до упору, якщо клапан насоса робочих подач відрегульований на недостатній тиск або якщо різниця тиску, на яке відрегульовані реле й запобіжний клапан, менше 4- 6 кгс/см.