Майстерня з ремонту металорізальних верстатів
Основним технічним документом при аналізі гідросистеми є сама схема і її опис. По цих документах визначають, яким образом забезпечуються необхідна послідовність робочого циклу, необхідна тривалість і порядок...Далі...
Налагодження апаратури знову освоюваної гідросистеми виробляється одночасно з налагодженням механічних ланок (технологічним налагодженням). Якщо апаратура проходила стендові випробування, налагодження зводиться до регулювання параметрів рідини:...Далі...
Налагодження гідросистем протяжних верстатів є складовою частиною налагодження верстата. Налагодження гідросистем вертикальних верстатів мало відрізняється від налагодження гідросистем горизонтальних верстатів і є першим еталоном налагодження всього зграйка....Далі...
Налагодження гідросистем токарських і фрезерних верстатів роблять у зазначеній вище послідовності. Виключення становлять гідросистеми грандіозностей верстатів і верстатів із програмним керуванням, оснащених приводом, що стежить. У зв'язку...Далі...
Керування агрегатним верстатом
Опис роботи схеми безконтактного керування агрегатним верстатом: У вихідному положенні1 на виходах безконтактних шляхових перемикачів 1KB, 4KB, 6КВ і 8KB є сигнали. На всіх логічних елементах вихідні сигнали відсутні. Натисканням кнопки Пуск 2КУ включаються пускачі 1П, 2П и реле напруги РН (релейно-контактна частина схеми).

Пускачі 1П и 2П стають на взаємозалежне живлення й включають електродвигуни 1Д и 2Д, реле РН стає на саможивлення. Включаються ланцюги живлення робочих обмоток логічних елементів. Робота схеми в автоматичному циклі. Перемикач 1ПУ на пульті керування ставиться в положення "автоматична робота". Після установки й закріплення деталі натискається кнопка Поворот 5КУ.

Подається сигнал на вхід елемента 1ИЛЗ комірки пам'яті IP, у результаті чого осередок IP включається й сигнал з її виходу надходить на вхід елемента 2И. Його вихідний сигнал через підсилювач 1У включає електромагніт расфиксации ЗЭ. Відбувається расфиксация поворотного стола, при цьому зникає сигнал з виходу шляхового перемикача 4KB, а наприкінці расфиксации з'являється сигнал на виході шляхового перемикача 5КВ, що надходить на вхід елемента 5ИЛЗ.

Вихідний сигнал 5ИЛЗ через підсилювач ЗУ включає електромагніт повороту 5Е. Відбувається поворот стола. Знімається сигнал шляхового перемикача 8KB, що виключає комірку пам'яті IP, елемент 2И и електромагніт ЗЭ. На увесь час повороту з'являється сигнал шляхового перемикача 10КВ, завдяки чому переходить у включений стан елемент 2АБО. З виходу 2АБО сигнал надходить на вхід елемента 4И, викликаючи появу на його виході сигналу, що включає комірки пам'яті 2Р и ЗР.

Наприкінці повороту знімається сигнал шляхового перемикача 10КВ, тому зникає сигнал із входу заборони елемента 2ИЛЗ, вихідний сигнал якого тепер надходить на вхід елемента ЗИ, а сигнал з його виходу через підсилювач 2У включає електромагніт фіксації 4Е. Починається фіксація стола. Шляховий перемикач 5КВ переходить у виключений стан, а наприкінці фіксації з'являється сигнал шляхового перемикача 4KB.

На всі входи елемента 6И надходять сигнали й на його виході з'являється сигнал, викликаючи спрацьовування підсилювача 4У и включення електромагніта роботи головки Вперед 1Е. Одночасно з появою сигналу 4KB знімається сигнал з виходу елемента 1НЕ, тому зникає сигнал із входу заборони елемента 6ИЛЗ. На виході 6ИЛЗ з'являється сигнал, що надходить на вхід елемента ПИЛИ, а сигнал останнього через підсилювач 5У включає електромагніт швидких ходів 2Е.